Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3389
Title: Phương pháp nghiên cứu khoa học & đo lường thể dục thể thao
Authors: Thức, Đào Chánh
Keywords: Thể thao
Đo lường học
Giáo dục thể chất
Sports
Measurement
Physical education and training
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Trình bày: khoa học và nghiên cứu khoa học; phương pháp nghiên cứu khoa học thể thao; đề tài và các giai đoạn nghiên cứu cơ bản; cơ sở lý thuyết của đo lường thể thao; xử lý kết quả trong đo lường thể thao; cơ sở lý luận của test và phương pháp đánh giá
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3389
Appears in Collections:[GT] Bộ môn Giáo dục Thể chất

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dao Chanh Thuc.pdf
  Restricted Access
3.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.