Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3390
Title: Tài liệu giảng dạy Bóng đá
Authors: Danh, Văng Công
Keywords: Bóng đá
Giáo dục thể chất
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Tài liệu cung cấp hệ thống kiến thức cơ bản về hoạt động bóng đá, từ những khái niệm chung về giảng dạy các kỹ năng vận động chuyên môn tới các dạng bài tập theo hướng chuyên môn cao
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3390
Appears in Collections:[GT] Bộ môn Giáo dục Thể chất

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vang Cong Danh.pdf
  Restricted Access
22.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.