Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3395
Title: Môn đá cầu: Tài liệu giảng dạy dành cho sinh viên Đại học An Giang
Authors: Hùng, Trần Ngọc
Keywords: Đá cầu
Giáo dục thể chất
Jian zi (Game)
Physical education and training
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Sơ lược lịch sử đá cầu; Nguyên lý và kỹ chiến thuật đá cầu; Phương pháp giảng dạy và luyện tập; Luật đá cầu và phương pháp tổ chức thi đấu
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3395
Appears in Collections:[GT] Bộ môn Giáo dục Thể chất

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Ngoc Hung.GT00674.cap do 4.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn3.99 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.