Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3396
Title: Bóng ném
Authors: Tuấn, Trần Kỳ Quốc
Keywords: Bóng ném
Giáo dục thể chất
Handball
Physical education and training
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Lịch sử hình thành và phát triển môn bóng ném; Kỹ-Chiến thuật môn bóng ném; Giảng dạy và huấn luyện môn bóng ném; Một số điều luật cơ bản trong môn bóng ném; Công tác tổ chức thi đấu môn bóng ném
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3396
Appears in Collections:[GT] Bộ môn Giáo dục Thể chất

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Ky Quoc Tuan. Gt00663.cap do 4.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn4.93 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.