Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3398
Title: Thể dục cơ bản
Authors: Thảo, Nguyễn Trần Phương
Keywords: Giáo dục thể chất
Physical education and training
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Gồm 6 chương: Vị trí của môn thể dục trong hệ thống giáo dục TDTT; Thể dục phát triển chung; Phòng ngừa chấn thương trong tập luyện thể dục; Thuật ngữ thể dục; Đội hình, đội ngũ; Các bài tập thể dục phát triển chung
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3398
Appears in Collections:[GT] Bộ môn Giáo dục Thể chất

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Tran Phuong Thao.GT00679.cap do 4.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn5.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.