Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3399
Title: Sinh lý thể dục thể thao
Authors: Thức, Đào Chánh
Keywords: Thể dục thể thao
Sinh lý thể dục
Giáo dục thể chất
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Trình bày: Cơ sở sinh lý bài tập có chu kỳ; Đặc điểm sinh lý của các dạng bài tập khác; Kỹ năng động tác thể dục thể thao; Cơ sở sinh lý các tố chất vận động; Đặc điểm sinh lý của trình độ tập luyện; Các trạng thái của cơ thể trong hoạt động thể dục thể thao; Đặc điểm sinh lý lứa tuổi trong tập luyện thể dục thể thao; Cơ sở sinh lý của một số bài tập phổ thông; Hệ trao đổi chất và năng lượng cho hoạt động thể lực; Hệ vận động oxy cho hoạt động thể lực 521 ## |aNgành Giáo dục Thể chất CĐ
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3399
Appears in Collections:[GT] Bộ môn Giáo dục Thể chất

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dao Chanh Thuc.GT00677.cap do 4.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn3.25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.