Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3401
Title: Bóng bàn: Tài liệu giảng dạy
Authors: Thảo, Nguyễn Trần Phương
Keywords: Bóng bàn
Giáo dục thể chất
Table tennis
Physical education and training
Giáo dục thể chất 1
Kế toán
Tài chính - Ngân hàng
Marketing
Quản trị kinh doanh
Kinh tế quốc tế
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Trình bày: Lịch sử và quá trình phát triển môn bóng bàn; Nguyên lý kỹ thuật bóng bàn; Kỹ thuật bóng bàn; Phương pháp giảng dạy cơ bản môn bóng bàn; Nội dung huấn luyện cơ bản môn bóng bàn; Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng bàn
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3401
Appears in Collections:[GT] Bộ môn Giáo dục Thể chất

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Tran Phuong Thao. GT00276.cap do 4.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn3.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.