Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3402
Title: Trò chơi vận động: Tài liệu giảng dạy
Authors: Tuấn, Trần Kỳ Quốc
Keywords: Trò chơi
Giáo dục thể chất
Games
Physical education and training
Trò chơi vận động
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Trình bày lý thuyết chung về trò chơi vận động, phương pháp hướng dẫn tổ chức trò chơi vận động; Một số trò chơi vận động như: cướp cờ, chuyển bóng qua đầu, bóng qua hầm, chong chóng, chọi cóc, cua đá bóng, tranh phần, thủ kho và kẻ trộm, tránh mìn, co kéo, con vật biết kêu, chia nhóm, đan bóng, vác đạn tải thương, đấu tăng, nhảy cừu, tạo sóng, tránh bóng, đổi bóng, đàn vịt nào nhanh, lăn bóng tiếp sức, người thừa thứ ba, phá vây, đội nào cò nhanh, hoàng anh, hoàng yến, bỏ khăn, chặt đuôi rắn, bảo vệ gót chân, bóng chuyền sâu, công an bắt gián điệp, vượt sông, giăng lưới bắt cá, chạy nhanh tiếp sức, đẩy xe cút kít ném còn vào thau, thợ lặn ném muỗng vào thau, tải thương không còn, bịt mắt cỏng đập niêu, kéo co, bịt mắt cỏng đập niêu, keo co, bịt mắt bắt dê, chim xổ lồng, chọi gà, thi xếp hình nhanh, chạy đoàn kết, đánh cầu vượ chướng ngại vật, chạy bàn nhanh, hít đất cõng, đèn cù, mèo đuổi chuột, nhảy bao bố
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3402
Appears in Collections:[GT] Bộ môn Giáo dục Thể chất

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Ky Quoc Tuan.GT00275.cap do 4.pdf
  Restricted Access
Liên hệ tác giả để xem toàn văn4.48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.