Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3450
Title: Thí nghiệm hóa kỹ thuật môi trường
Authors: Thành, Nguyễn Trung
Toàn, Phan Phước
Keywords: Hóa học môi trường
Environmental chemistry
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường
Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Nội dung giáo trình gồm có 6 bài thí nghiệm: Loại bỏ hơi HF trong dòng khí bằng phương pháp hấp phụ; Loại bỏ sắt trong nước ngầm bằng cột hấp phụ; Hấp thụ khí CO2 từ dòng khí bằng dung dịch kiềm; Hấp phụ khí CO2 từ dòng khí bằng amine rắn; Loại bỏ chất hữu cơ trong nước bằng phương pháp hấp phụ và thí nghiệm keo tụ, tạo bông
Description: Tài liệu giảng dạy được thẩm định
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3450
Appears in Collections:[GT] Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Trung Thanh - Phan Phuoc Toan. GT00402. cap do 4. File.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn955.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.