Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3469
Title: Tài liệu giảng dạy môn pháp luật đại cương
Authors: Anh, Huỳnh
Tín, Nguyễn Thành
Keywords: Pháp luật
Pháp luật đại cương
Kế toán
Tài chính - Ngân hàng
Marketing
Quản trị kinh doanh
Kinh tế quốc tế
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Trình bày: Lí luận về nhà nước và pháp luật; Một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam
Description: Tài liệu giảng dạy đã được thẩm định (Tài liệu theo chương trình đào tạo)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3469
Appears in Collections:[GT] Khoa Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Huynh Anh - Nguyen T.Tin.GT00369.cap do 3.PDF
  Restricted Access
2.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.