Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3481
Title: Chủ nghĩa duy vật biện chứng
Authors: Khoa Lý luận chính trị
Keywords: Triết học
Issue Date: 2006
Abstract: Gồm 8 chương: Chương I: Triết học và vai trò của nó trong xã hội; Chương II: Khái lược về lịch sử triết học trước Mác; Chương III: Sự ra đời và phát triển của triết học Mac-Lênin; Chương IV: Vật chất và ý thức; Chương VI: Các phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chương VII: Những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chương VIII: Lý luận nhận nhận thức
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3481
Appears in Collections:[GT] Khoa Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chu Nghia Duy Vat Bien Chung - Khoa Mac Le.pdf
  Restricted Access
643.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.