Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3546
Title: Chọn và nhân giống vật nuôi
Authors: Trung, Nguyễn Bá
Keywords: Chọn giống vật nuôi
Nhân giống vật nuôi
Chăn nuôi
Chọn giống
Nhân giống
Động vật nuôi
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Phần lý thuyết cung cấp những khái niệm chung về giống và công tác giống vật nuôi, những kiến thức liên quan đến chọn lọc, nhân giống cũng như những biện pháp kỹ thuật chủ yếu của công tác giống và quản lý vật nuôi. Ngoài ra tài liệu còn có phần giải thích thuật ngữ ngắn gọn bao trùm cả môn học và phần thực hành gồm 4 bài thực tập
Description: Tài liệu giảng dạy Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3546
Appears in Collections:[GT] Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Ba Trung.pdf
  Restricted Access
8.72 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.