Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3553
Title: Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản
Authors: Vân, Phan Thị Thanh
Keywords: Dinh dưỡng
Thức ăn thủy sản
Abstract: Gồm 13 chương: Khái niệm, Thành phần hóa học của động vật thủy sản và thức ăn, Các phương pháp xác định giá trị dinh dưỡng của thức ăn, Năng lượng, Protein và acid amin, Lipid vá acid béo, Carbohydrate, Vitamin trong thức ăn thủy sản, Muối khoáng trong thức ăn thủy sản, Nguyên liệu chế biến thức ăn thủy sản, Thiết lập khẩu phần và chế biến thức ăn, Thức ăn tự nhiên trong nuôi trồng thủy sản, Bón phân cho ao nuôi cá.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3553
Appears in Collections:[GT] Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dinhduong.pdf
  Restricted Access
844.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.