Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3554
Title: Thống kê phép thí nghiệm trong chăn nuôi: Tài liệu giảng dạy
Authors: Trường, Nguyễn Bình
Keywords: Chăn nuôi
Phương pháp thống kê
Sinh trắc học
Animal culture
Statistical methods
Biometry
Thống kê sinh học
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Đề cập một số vấn đề về: thống kê mô tả, xác suất thống kê, suy luận thống kê, thí nghiệm một, hai nhân tố, so sánh hai trung bình, tương quan và hồi quy trong chăn nuôi
Description: Tài liệu giảng dạy được thẩm định
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3554
Appears in Collections:[GT] Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Binh Truong GT00365.cap do 4.PDF
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn8.51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.