Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3556
Title: Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt
Authors: Tân, Võ Thanh
Keywords: Cá nước ngọt
Nuôi cá
Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2010
Abstract: Gồm 5 phần: I. Tổng quan nghề nuôi cá nước ngọt Việt Nam; II. Ứng dụng quy phạm thực hành nuôi tốt trong nuôi cá nước ngọt; III. Kỹ thuật nuôi cá thâm canh; IV. Kỹ thuật nuôi cá thương phẩm: Kỹ thuật nuôi cá tra, cá ba sa, cá hú trong bè, cá lóc đen, cá lóc bông, cá rô phi, cá bống tượng, cá rô đồng, cá trê, cá thát lát cườm, lươn đồng, cá mè vinh, cá sặc rằn, cá chép, cá tai tượng, cá hường, cá mè trắng Trung Quốc, cá trôi Ấn Độ, cá chình; V. Các mô hình nuôi cá kết hợp.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3556
Appears in Collections:[GT] Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vo Tan Thanh (2010). Ky thuat nuoi ca nuoc ngot. NXB Dai hoc An Giang.pdf
  Restricted Access
2.42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.