Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3558
Title: Thủy sản đại cương
Authors: Loan, Phan Phương
Keywords: Thủy sản
Nuôi cá
Issue Date: 2007
Abstract: Gồm 10 chương. Chương 1: Tổng quan về nghề thủy sản, Chương 2: Tầm quan trọng của nuôi trồng thủy sản ở nước ta, Chương 3: Động vật thủy sản và môi trường sống của chúng, Chương 4: Một số hoạt động chủ yếu tring chu kỳ sống cá tôm, Chương 5: Dinh dưỡng và thức ăn trong nuôi thủy sản, Chương 6: Sinh học các loài tôm cá nuôi, Chương 7: Các hệ thống nuôi thủy sản, Chương 8: Bệnh thủy sản – cách phòng trị, Chương 9: Thu hoạch, vận chuyển và bảo quản sản phẩm thủy sản, Chương 10: Nguồn lợi thủy sản và hịên trạng sử dụng ở nước ta
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3558
Appears in Collections:[GT] Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
thuysandaicuong.pdf
  Restricted Access
3.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.