Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3560
Title: Nguyên liệu trong bảo quản và chế biến nông sản thực phẩm
Authors: Hiển, Trần Xuân
Keywords: Nguyên liệu
Thực phẩm
Bảo quản
Chế biến
Nông sản
Issue Date: 12-Feb-2009
Abstract: Nguyên liệu thịt gia súc gia cầm, nguyên liệu thủy hải sản, nguyên liệu sữa - trứng gia cầm, nguyên liệu rau quả, nguyên liệu lương thực, nguyên liệu hạt chức dầu và cây công nghiệp là 6 nôi dung trình bày trong tài liệu. Giúp đọc giả tìm hiểu được các thành phần hóa học, tính chất vật lý, cách bảo quản ,...các nguyên liệu.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3560
Appears in Collections:[GT] Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenLieuTrongBaoQuan-Tran XuanHien.pdf
  Restricted Access
963.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.