Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3580
Title: Toán A3
Authors: Giàu, Trần Thị Ngọc
Keywords: Đại số tuyến tính
Toán học
Algebra, Linear
Mathematics
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Đề cập các vấn đề về: tập hợp, quan hệ, ánh xạ; cấu trúc đại số, số phức, đa thức; ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính; không gian vectơ; ánh xạ tuyến tính; chéo hóa ma trận, dạng toàn phương
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3580
Appears in Collections:[GT] Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Thi Ngoc Giau GT00295.pdf
  Restricted Access
4.47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.