Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3610
Title: Đường thi nhất bách thủ
Authors: Ngọc, Phùng Hoài
Keywords: Thơ đường
Ngữ văn
Trung quốc
Thi ca
Issue Date: 2-Jun-2009
Abstract: Gồm 5 tài liệu chứa đựng các phong cách nghệ thuật ngôn từ đa dạng. Những tác phẩm thi- ca- từ được lựa chọn tiêu biểu cho 4 phong cách chủ yếu với gía trị thẩm mỹ phong phú đậm đà: Dân ca (ca từ dân gian), Đường thi (thi cổ điển), Hồng lâu mộng ca từ (ca từ hiện đại kết hợp nhạc khúc truyền thống), Hồng thái dương ca từ (ca từ hiện đại phát triển dân ca), Mười hai ca khúc (ca từ cổ trang và hiện đại ), và tiểu luận của biên giả (khép lại tài liệu).
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3610
Appears in Collections:[GT] Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
THICATUTRUNG HOA.pdf
  Restricted Access
2.32 MBAdobe PDFView/Open
DuongThi.pdf
  Restricted Access
1.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.