Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3660
Title: Văn học Việt Nam nửa cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX
Authors: Hùng, Phạm Thanh
Keywords: Văn học việt nam
Thế kỷ 18
Thế kỷ 19
Issue Date: 3-Jun-2009
Abstract: Nội dung gồm hai phần và mười chương. Phần 1: Chương I: Khái quát văn học Việt Nam giai đoạn nửa cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX. Phần 2: Những tác giả và tác phẩm tiêu biểu. Chương II: Chinh phụ ngâm, Chương III: Cung oán ngâm khúc, Chương IV: Hoàng Lê nhất thống chí, Chương V: Hồ Xuân Hương, Chương VI: Nguyễn Du và Truyện Kiều, Chương VII: Truyện Nôm, Chương VIII: Nguyễn Công Trứ, Chương IX: Cao Bá Quát, Chương X: Tuồng
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3660
Appears in Collections:[GT] Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VHVN_PhamThanhHung.pdf
  Restricted Access
2.51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.