Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3663
Title: Địa lý kinh tế xã hội đại cương
Authors: Linh, Lê Thị Ngọc
Keywords: Địa lý kinh tế
Việt nam
Issue Date: 3-Jun-2009
Abstract: Giáo trình bao gồm 2 phần với 8 chương: Phần thứ nhất (học phần I) là phần Địa lý kinh tế xã hội đại cương I, có 4 chương đề cập đến đối tượng- nhiệm vụ- phương pháp nghiên cứu, môi trường- tài nguyên thiên nhiên và nền sản xuất xã hội; địa lý dân cư và quần cư, một số vấn đề của địa lý xã hội. Phần thứ hai (học phần II) là Địa lý kinh tế xã hội đại cương II cũng có 4 chương và trình bày về cơ cấu nền kinh tế; địa lý nông nghiệp; địa lý công nghiệp; địa lý dịch vụ. Ngoài phần lý thuyết, trong giáo trình còn có các câu hỏi cuối chương và các phần thực hành
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3663
Appears in Collections:[GT] Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dialykinhte.pdf
  Restricted Access
4.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.