Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3678
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorThể, Trầnvi
dc.date.accessioned2021-11-04T03:32:12Z-
dc.date.available2021-11-04T03:32:12Z-
dc.date.issued2009-06-02T08:53:03Z
dc.identifier.urihttp://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3678-
dc.description.abstractHọc phần gồm 7 chương: giới thiệu về lý luận chung của phương pháp dạy học vật lý ở trường trung học phổ thông trình bày các nội dung cơ bản về mặt lý luận: đối tượng và phương pháp nghiên cứu của lý luận dạy học, nhiệm vụ và phương pháp dạy học nói chung, nhiệm vụ dạy học và phương pháp dạy học vật lý, kiểm tra đánh giá trong dạy học vật lý, tổ chức dạy học vật lý ở trường trung học phổ thôngvi
dc.subjectVật lý họcvi
dc.subjectPhương pháp giảng dạyvi
dc.titlePhương pháp dạy học vật lývi
dc.typeBookvi
Appears in Collections:[GT] Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phuong phap day hoc vat ly.pdf
  Restricted Access
600.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.