Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3679
Title: Lý luận văn học 1
Authors: Hùng, Phạm Thanh
Keywords: Quan điểm lý luận
Văn học
Lý luận văn học
Issue Date: 11-Feb-2009
Abstract: Nội dung quyển sách có hai phần chính,phần một: Bản chất của văn học, gồm bốn chương: nguồn gốc, bản chất của văn học; hiện thực trong văn học ; chức năng của văn học ; ý thức xã hội trong văn học. Và phần hai: Đặc trưng của văn học, gồm ba chương: văn học - hình thái ý thức thẩm mĩ đặc thù ; tình cảm nghệ thuật ; văn học - nghệ thuật ngôn từ.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3679
Appears in Collections:[GT] Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ly Luan Van Hoc 1- Pham Thanh Hung.pdf
  Restricted Access
407.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.