Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3720
Nhan đề: Tài liệu hướng dẫn Thí nghiệm vật lý đại cương A2
Tác giả: Hải, Nguyễn Hồng
Từ khoá: Thí nghiệm vật lý
Vật lý đại cương
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Nội dung gồm 4 phần chính: Giới thiệu chung về Thí nghiệm Vật lý; Tổng quan về Thí nghiệm Vật lý đại cương A2; Hướng dẫn sử dụng một số thiết bị, dụng cụ đo; Các bài thực hành Vật lý đại cương A2
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3720
Bộ sưu tập: [GT] Khoa Sư phạm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Nguyen Hong Hai.TLGD.pdf
  Restricted Access
2.73 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.