Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3725
Nhan đề: Tài liệu giảng dạy Thí nghiệm Cơ - Nhiệt
Tác giả: Hải, Nguyễn Hồng
Từ khoá: Vật lý
Thí nghiệm
Cơ nhiệt
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Nội dung tài liệu gồm 2 phần chính. Phần 1: Giới thiệu chung; Phần 2: Các bài thí nghiệm cơ nhiệt
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3725
Bộ sưu tập: [GT] Khoa Sư phạm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Nguyen Hong Hai.GT00225. cap do 4.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn6.5 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.