Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3776
Title: Yếu tố tác động đến sự tự nguyện đóng góp xây dựng cầu giao thông nông thôn của người dân - Trường hợp xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.
Authors: Toàn, Cao Minh
Châu, Nguyễn Minh
Keywords: Đồng Tháp
Tự nguyện đóng góp
Xây dựng
Cầu giao thông
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học An Giang
Description: Hội thảo " Tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở An Giang"
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3776
Appears in Collections:Hội thảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5. Yeu to tac dong den su tu nguyen dong gop XD cau GT NT cua nguoi dan truong HTX, h Lai Dung, tinh DT.pdf
  Restricted Access
7.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.