Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3779
Title: Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về xây dựng nông thôn mới và vai trò tham gia của người dân - Bài học rút ra cho Việt Nam
Authors: Phú, Phạm Xuân
Keywords: Kinh nghiệm
Trên thế giới
Xây dựng
Nông thôn mới
Vai trò
Bài học rút ra
Việt Nam
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học An Giang
Description: Hội thảo " Tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở An Giang"
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3779
Appears in Collections:Hội thảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4. Kinh nghiem cua 1 so nuoc tren TG ve XDNT moi va VT tham gia cua nguoi dan - BH rut ra cho VN.pdf
  Restricted Access
9.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.