Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3785
Title: Dạy tạo lập văn bản ở trường phổ thông hiện nay những hạn chế, nguyên nhân và giải pháp
Authors: Mai, Nguyễn Thị Xuân
Keywords: Tạo lập văn bản
Phổ thông
Hạn chế
Nguyên nhân
Giải pháp
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học An Giang - Bộ môn Ngữ văn
Abstract: Dạy tạo lập văn bản là một phân môn đồng thời cũng là một mục tiêu quan trọng trong dạy học Ngữ văn ở nhà trường phổ thông. Tuy nhiên, thực tế giảng dạy môn học này cho thấy rằng, việc dạy tạo lập văn bản chưa được chú trọng đúng mức cũng như còn nhiều bất cập khiến mục tiêu của môn học chưa đạt được. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi xin chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân những hạn chế trong dạy tạo lập văn bản ở trường phổ thông hiện nay. Từ đó, chúng tôi đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục những nhược điểm đã nêu trong dạy học môn này
Description: Những vấn đề Văn học, Ngôn ngữ và dạy - học Ngữ văn
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3785
Appears in Collections:Hội thảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
119-126.pdf
  Restricted Access
110.02 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.