Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3805
Title: Nâng cao năng lực nghề cho sinh viên sư phạm bằng mô hình chuyển tiếp trong đào tạo giáo viên
Authors: Mai, Nguyễn Thị Xuân
Keywords: Năng lực nghề
Mô hình chuyển tiếp
Đào tạo giáo viên
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Hội thảo Khoa học: "Đổi mới đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể";Tr. 115 - 121
Abstract: Bài viết tập trung vào việc khái quát đặc điểm của một số mô hình đào tạo giáo viên phổ biến hiện nay như mô hình song song và mô hình chuyển tiếp. Bên cạnh đó, qua tham khảo việc vận dụng mô hình chuyển tiếp ở một số nước tiên tiến trên thế giới, bài viết xác định tính ưu việt của mô hình này và vai trò của nó đối với việc phát triển năng lực nghề của sinh viên sư phạm. Từ đó, chúng tôi có những đề xuất áp dụng mô hình này theo hướng phát triển năng lực nghề trong đào tạo giáo viên.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3805
Appears in Collections:Hội thảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10. Nang cao nang luc nghe cho SV SP bang mo hinhchuyen tiep trong DTGV.pdf
  Restricted Access
3.6 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.