Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3807
Title: Nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên ngành ngữ văn đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông tổng thể
Authors: Chương, Lâm Trần Sơn Ngọc Thiên
Keywords: Hoạt động thực hành giảng dạy
Sinh viên sư phạm ngữ văn
Học tập chủ động
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học An Giang
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3807
Appears in Collections:Hội thảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16.NC chat luong DT SV nganh ngu van dap ung yeu cau CTGD pho thong tong the.pdf
  Restricted Access
3.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.