Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3807
Nhan đề: Nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên ngành ngữ văn đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông tổng thể
Tác giả: Chương, Lâm Trần Sơn Ngọc Thiên
Từ khoá: Hoạt động thực hành giảng dạy
Sinh viên sư phạm ngữ văn
Học tập chủ động
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3807
Bộ sưu tập: Hội thảo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
16.NC chat luong DT SV nganh ngu van dap ung yeu cau CTGD pho thong tong the.pdf
  Restricted Access
3.34 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.