Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3808
Nhan đề: Dạy học tích hợp môn ngữ văn đáp ứng mục tiêu phát huy phẩm chất và năng lực học sinh phổ thông
Tác giả: Hùng, Phạm Thanh
Từ khoá: Tích hợp
Tích hợp nội môn
Đa môn
Liên môn
Xuyên môn
Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông môn ngữ văn
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Hội thảo Khoa học: "Đổi mới đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể";Tr. 132 - 138
Tóm tắt: Bài viết đề cập khái quát nội dung dạy học tích hợp và dạy học tích hợp môn ngữ văn như thế nào nhằm đáp ứng mục tiêu phát huy phẩm chất và năng lực học sinh bậc phổ thông (trung học cơ sở và trung học phổ thông), một vấn đề đang nhận được sự quan tâm và đóng góp ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, nhât là các nhà giáo, trước khi chương trình các môn học chính thức thông qua và sách giáo khoa biên soạn mới được đưa vào áp dụng.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3808
Bộ sưu tập: Hội thảo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
11.Day hoc tich hop mon Ngu van dap ung muc tieu phat huy PC & NL HSPT.pdf
  Restricted Access
3.01 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.