Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3808
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHùng, Phạm Thanh
dc.date.accessioned2021-11-04T03:40:53Z-
dc.date.available2021-11-04T03:40:53Z-
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3808-
dc.description.abstractBài viết đề cập khái quát nội dung dạy học tích hợp và dạy học tích hợp môn ngữ văn như thế nào nhằm đáp ứng mục tiêu phát huy phẩm chất và năng lực học sinh bậc phổ thông (trung học cơ sở và trung học phổ thông), một vấn đề đang nhận được sự quan tâm và đóng góp ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, nhât là các nhà giáo, trước khi chương trình các môn học chính thức thông qua và sách giáo khoa biên soạn mới được đưa vào áp dụng.vi
dc.language.isovivi
dc.relation.ispartofseriesHội thảo Khoa học: "Đổi mới đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể";Tr. 132 - 138
dc.subjectTích hợpvi
dc.subjectTích hợp nội mônvi
dc.subjectĐa mônvi
dc.subjectLiên mônvi
dc.subjectXuyên mônvi
dc.subjectDự thảo chương trình giáo dục phổ thông môn ngữ vănvi
dc.titleDạy học tích hợp môn ngữ văn đáp ứng mục tiêu phát huy phẩm chất và năng lực học sinh phổ thôngvi
dc.typeOthervi
Appears in Collections:Hội thảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.Day hoc tich hop mon Ngu van dap ung muc tieu phat huy PC & NL HSPT.pdf
  Restricted Access
3.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.