Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3855
Title: Kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam xóa đói giảm nghèo bền vững
Authors: Phú, Phạm Xuân
Trân, Ngô Thụy Bảo
Keywords: Xóa đói giảm nghèo
Việt nam
Issue Date: 2014
Abstract: Hội thảo khoa học “Giảm nghèo bền vững ở An Giang: Cơ hội và thách thức”
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3855
Appears in Collections:Hội thảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28. kinh nghiem XDGN mot nuoc tren the gioi va bai hoc KN cho VN XDGN ben vung.pdf
  Restricted Access
68.79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.