Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3896
Title: Thực trạng, giải pháp xóa đói giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc Khmer ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Ánh, Nguyễn Thị
Nghĩa, Nguyễn Thị
Keywords: Xóa đói giảm nghèo
Đồng bào dân tộc
Dân tộc khmer
Đồng bằng sông cửu long
Issue Date: 2014
Abstract: Hội thảo khoa học “Giảm nghèo bền vững ở An Giang: Cơ hội và thách thức”
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3896
Appears in Collections:Hội thảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16. thuc trang, GP xoa doi giam ngheo doi voi dong bao dan toc khemr o khu vuc DBSCL.pdf
  Restricted Access
36.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.