Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3901
Title: Đảm bảo chất lượng cuộc sống cho người dân bị thu hồi đất trong quá trình công nghiệp hóa - yêu cầu của công tác xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay
Authors: Hiện, Đỗ Thị
Keywords: Xóa đói giảm nghèo
Công nghiệp hóa
Việt nam
Issue Date: 2014
Abstract: Hội thảo khoa học “Giảm nghèo bền vững ở An Giang: Cơ hội và thách thức”
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3901
Appears in Collections:Hội thảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18.DB chat luong cuoc song cho nguoi dan bi thu hoi dat trong QT CNH yeu cau cua CT XDGN o VN hien nay.pdf
  Restricted Access
48.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.