Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3920
Title: Một số nhận xét về thực trạng đào tạo hệ giáo dục thường xuyên của ngành Phát triển nông thôn
Authors: Phú, Phạm Xuân
Vân, Phạm Huỳnh Thanh
Đức, Huỳnh Ngọc
Keywords: Phát triển nông thôn
Giáo dục thường xuyên
Issue Date: 2012
Description: Hội thảo nâng cao chất lượng dạy và học hình thức GDTX ở trường ĐHAG
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3920
Appears in Collections:Kỷ yếu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3. Mot sonhan xet ve TT DT He GD thuong xuyen cua nganh PTNT.pdf
  Restricted Access
45.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.