Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3925
Nhan đề: Một số biện pháp năng cao chất lượng sáng tác tranh của sinh viên, học viên ngành sư phạm mĩ thuật ở trường Đại học An Giang
Tác giả: Hùng, Phạm Thanh
Từ khoá: Sáng tác tranh
Sư phạm mĩ thuật
Sinh viên
Đại học An Giang
Năm xuất bản: 2016
Mô tả: Kỷ yếu hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên khoa Văn hóa Nghệ thuật trường Đại học An Giang năm 2015 – 2016
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3925
Bộ sưu tập: Kỷ yếu

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
11. Mot so bien phap NCCL sang tac trang cua SV, HV nganh SP mi thuat o truong DHAG.pdf
  Restricted Access
1.79 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.