Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3940
Title: Xác định vấn đề “NCKH” – Một động lực lớn cho hoạt động nghiên cứu khoa học của nữ CBCNV trẻ
Authors: Hiện, Đỗ Thị
Keywords: Phụ nữ
Nghiên cứu khoa học
Issue Date: 2011
Description: Tham luận – Hội thảo “Phụ nữ Đại học An Giang với hoạt động nghiên cứu khoa học – Thực trạng và giải pháp/ 2011, tr. 22 - 26
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3940
Appears in Collections:Kỷ yếu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5. XD van de NCKH- mot dong luc lon cho HDNCKH cua nu CBCNV tre.pdf
  Restricted Access
6.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.