Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3973
Title: Kỹ sư ngành Phát triển nông thôn và khả năng đáp ứng như cầu xã hội
Authors: Khiêm, Nguyễn Tri
Keywords: Kỹ sư
Ngành phát triển nông thôn
Đại học An Giang
Issue Date: 2011
Description: Kỷ yếu hội thảo “Nhu cầu phát triển nguồn nhân lực ngành Phát triển nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long” trường Đại học An Giang
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3973
Appears in Collections:Kỷ yếu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4. Ky su nganh PTNT va kha nang dap ung nhu cau XH.pdf
  Restricted Access
133.9 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.