Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3977
Title: Tổng quan tình hình nghiên cứu khoa học của sinh viên ngành phát triển nông thôn Đại học An Giang
Authors: Phú, Phạm Xuân
Keywords: Nghiên cứu khoa học
Sinh viên
Ngành phát triển nông thôn
Đại học An Giang
Issue Date: 2011
Description: Kỷ yếu hội thảo “Nhu cầu phát triển nguồn nhân lực ngành Phát triển nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long” trường Đại học An Giang
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3977
Appears in Collections:Kỷ yếu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6. Tong quan TNNCKH cua SV nganh PTNT DHAG.pdf
  Restricted Access
47.48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.