Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3977
Nhan đề: Tổng quan tình hình nghiên cứu khoa học của sinh viên ngành phát triển nông thôn Đại học An Giang
Tác giả: Phú, Phạm Xuân
Từ khoá: Nghiên cứu khoa học
Sinh viên
Ngành phát triển nông thôn
Đại học An Giang
Năm xuất bản: 2011
Mô tả: Kỷ yếu hội thảo “Nhu cầu phát triển nguồn nhân lực ngành Phát triển nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long” trường Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3977
Bộ sưu tập: Kỷ yếu

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
6. Tong quan TNNCKH cua SV nganh PTNT DHAG.pdf
  Restricted Access
47.48 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.