Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3980
Title: Tổng quan tình hình và kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực phát triển nông thôn : Điển hình ở Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông thôn
Authors: Trí, Nguyễn Hữu
Keywords: Phát triển nông thôn
Đại học An Giang
Issue Date: 2011
Description: Kỷ yếu hội thảo “Nhu cầu phát triển nguồn nhân lực ngành Phát triển nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long” trường Đại học An Giang
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3980
Appears in Collections:Kỷ yếu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5. Tong quan TH va KQNC trong linh vuc PTNT.pdf
  Restricted Access
142.21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.