Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3993
Title: Phụ nữ Trường Đại học An Giang đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu vì sự bình đẳng, tiến bộ và phát triển
Authors: Chương, Lâm Trần Sơn Ngọc Thiên
Keywords: Phẩm chất đạo đức
Phụ nữ
Issue Date: 2012
Description: “Kỷ yếu Hội thảo phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3993
Appears in Collections:Kỷ yếu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3. Phu nu truong DHAG doan ket, sang tao, phan dau vi su binh dang , tien bo va phat trien.pdf
  Restricted Access
2.79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.