Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3995
Title: Phát huy phẩm chất tự tin của phụ nữ có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện bình đẳng về giới
Authors: Anh, Huỳnh
Keywords: Phẩm chất phụ nữ
Bình đẳng giới
Issue Date: 2012
Description: “Kỷ yếu Hội thảo phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3995
Appears in Collections:Kỷ yếu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4. Phat huy pham chat tu tin cua phu nu co y nghia quan trong trong thuc hien binh dang ve gioi.pdf
  Restricted Access
8.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.