Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4059
Title: Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh tại nhà máy gạch ngói Tunnel Long Xuyên
Authors: Dũng, Nguyễn Trí
Keywords: Kế toán
Abstract: Giới thiệu sơ lược về nhà máy gạch ngói Tunnel Long Xuyên; Phân tích tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu của hệ thống kế toán của nhà máy; đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh. Sau cùng đưa ra một số tổng kết và kiến nghị.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4059
Appears in Collections:[KLTN] Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenTriDung7KT.pdf
  Restricted Access
1.27 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.