Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4088
Title: Xây dựng kế hoạch PR cho ngân hàng Sacombank – Chi nhánh 8 Tháng 3 giai đoạn 2009 – 2010
Authors: Hồng, Trà Thanh
Keywords: Kế hoạch
Ngân hàng
Sacombank
Abstract: Nghiên cứu nhằm mục đích đưa ra những ý tưởng, khung thời gian diễn ra các hoạt động PR (Public Relations). Nghiên cứu lập kế hoạch hoạt động PR cho Sacombank - chi nhánh 8 tháng 3 trong 12 tháng từ tháng 7/2008 đến 6/2010 gồm 6 chương trình. Sau đó đánh giá mức độ hiệu quả của chương trình đề ra bằng phương pháp định tính và định lượng.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4088
Appears in Collections:[KLTN] Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tra Thanh Hong_DH6KD2_Xay dung ke hoach PR cho nghan hang Sacombank - Chi nhanh 8 thang giai doan 2009 - 2010.pdf
  Restricted Access
864.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.