Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4138
Title: Một số biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Vietcombank AG
Authors: Hạnh, Trần Thị Mỹ
Keywords: Tín dụng
Ngân hàng
An Giang
An Giang
Abstract: Tìm hiểu thực trạng hoạt động tín dụng trong ngân hàng để từ đó đưa ra những biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng, thông qua việc tập trung phân tích một số chỉ tiêu như: Doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ, nợ quá hạn và các chỉ tiêu dùng để dánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4138
Appears in Collections:[KLTN] Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiMy-Hanh09.pdf
  Restricted Access
893.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.