Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4237
Title: Phân Tích Tình Hình Đầu Tư Phát Triển Nông Nghiệp Của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu An Giang
Authors: Tuyến, Trần Kim
Keywords: Tình hình đầu tư
Phát triển nông nghiệp
An Giang
Issue Date: 26-Oct-2006
Abstract: Đề tài nghiên cứu tìm hiểu Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh tỉnh An Giang đã đầu tư phát triển nông nghiệp tại tỉnh An Giang như thế nào, phân tích các yếu tố tác động đến hoạt động đầu tư của ngân hàng. Từ đó tìm ra những khó khăn, thuận lợi để rút kinh nghiệm và đưa ra một số giải pháp chủ yếu góp phần làm tăng hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng trong lĩnh vực này.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4237
Appears in Collections:[KLTN] Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
luan van.pdf
  Restricted Access
829.66 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.