Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4257
Title: Phân tích hoạt động tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương - chi nhánh An Giang
Authors: Thanh, Nguyễn Thị Lan
Keywords: Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tín dụng
Tín dụng doanh nghiệp
Kế toán doanh nghiệp
Issue Date: 2011
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Phân tích doanh số cho vay, doanh số thu nợ tại ngân hàng, tình hình dư nợ doanh nghiệp, nợ quá hạn doanh nghiệp tại ngân hàng. Và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Vietinbank An Giang
Description: Khóa luận tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4257
Appears in Collections:[KLTN] Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Lan Thanh. SVLV000602.pdf
  Restricted Access
16.62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.